V prihodnjih dneh množična selitev dvoživk na mrestišča

Letošnji marec je upravičil svoje staro ime, sušec. Dolgo pričakovane padavine v naslednjih dneh bodo spodbudile žabe in druge dvoživke, da se odpravijo na mrestišča. Zaradi dolgega hladnega in sušnega obdobja pričakujemo, da bo selitev zelo množična. Ker selitvene poti na mnogih mestih sekajo prometne ceste, voznike opozarjamo na previdnost in prosimo, da ustrezno prilagodijo hitrost vožnje.

Na Ljubljanskem barju so bili kot najpomembnejše črne točke za dvoživke v prometu prepoznani odseki regionalne ceste Vrhnika – Podpeč (pri Bistri in med krajema Pako in Goričica) ter Podpeč – Ig (pri Podkraju). Na treh odsekih v skupni dolžini 3.800 m smo v času spomladanskih in jesenskih selitev v letu 2020 pri nočnih pregledih ceste zabeležili več kot 11.000 osebkov dvoživk različnih vrst. Na omenjenih odsekih bodo v prihodnjih letih vzpostavljeni trajni ukrepi za varstvo dvoživk, ki vključujejo cestne podhode, stalne usmerjevalne ograje in druge spremljajoče tehnične rešitve. V letu 2020 je namreč Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore, Krajinskim parkom Ljubljansko barje ter drugimi partnerji projekta LIFE AMPHICON pristopila k projektiranju trajnih ukrepov za zaščito dvoživk v sklopu celovite rekonstrukcije omenjenih delov cestnih odsekov.

Zelena rega, foto Katarina Drašler