Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje

S 1. junijem 2022 bo pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki je bila 30. maja 2022 objavljena v Uradnem listu RS št. 75.