Svetovni dan želv

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo današnji svetovni dan, posvečen ozaveščanju o pomenu in ogroženosti te starodavne skupine plazilcev, obeležili z izpustom druge  močvirske sklednice, opremljene s telemetričnim oddajnikom.
S pomočjo podatkov o njihovem gibanju bomo našli in zaščitili njihova gnezda. Uničenje gnezd je namreč eden glavnih razlogov za upad njihovih populacij. S telemetričnimi oddajniki nameravamo letos opremiti 6 samic.
Aktivnosti potekajo v okviru projekta LIFE URCA PROEMYS, ki je namenjen ohranjanju naše edine avtohtone sladkovodne vrste želv.