Sodelovali smo na poletni šoli BF

Na povabilo študentov Biotehniške fakultete v Ljubljani smo 27. septembra sodelovali na Poletni šoli Biotehniške fakultete. Tema letošnje poletne šole je bil Projekt: Zemlja.

Za študente smo pripravili predavanje z naslovom Ohranjanje ne/vidne dediščine Ljubljanskega barja. V predavanju smo odgovorili na naslednja vprašanja:
ZAKAJ je Ljubljansko barje zavarovano območje?
KAJ se varuje na Ljubljanskem barju?
KDO in KAKO upravlja z zavarovanim območjem?

Za konec pa smo izpostavili tudi izzive ohranjanja ne/vidne dediščine Ljubljanskega barja.