Sava TIES – Zaustavimo širjenje orjaškega dežena!

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je ena najbolj agresivnih invazivnih rastlinskih vrst v Evropi in Severni Ameriki. Potem, ko je bil prinesen kot okrasna rastlina s Kavkaza, se je hitro razširil po mnogih evropskih državah. Glavni mehanizem vnosa v Evropo je bila, glede na podatke iz Zahodne in Severne Evrope, »okrasna radovednost«. Na območjih, kamor je bil vnesen nedavno, se v večini primerov nahaja v habitatih v bližini naselij in porečjih.

Orjaški dežen je največja zelnata rastlina v evropski flori in zaradi svoje hitre rasti in številnih semen velja za močno kompetativno. Vrsta pogosto razvije velike dominantne sestoje in izpodrinja naravno vegetacijo. Poleg ekoloških problemov orjaški dežen predstavlja veliko tveganje tudi za zdravje ljudi. Rastline proizvajajo dražeč rumen sok, ki vsebuje toksine, ti pa povzročajo opekline na koži. Če pride v kontakt z očmi, lahko povzroči začasno ali celo trajno slepoto. Trenutne metode kontrole so paša, strojna košnja in kemični nadzor.

V porečju Save je bil orjaški dežen najden le v Sloveniji, v bližini Ljubljane. Rastline so najverjetneje »pobegnile« iz ljubljanskega botaničnega vrta v osemdesetih letih preteklega stoletja in se vzdolž železnice razširile do centra Ljubljane. Vsako leto poteka aktivno odstranjevanje, ki njihovo razširjanje zadržuje pod kontrolo.

Kljub temu da ta vrsta še ni splošno razširjena v porečju Save, je bistvenega pomena, da so ljudje o njej ozaveščeni, saj lahko širjenje prepreči le zgodnje zaznavanje in hitro reagiranje!

Če vidite to invazivno vrsto, reagirajte, opozorite, sporočite! Predvsem pa se je ne dotikajte!

Več o vrsti in kako jo prepoznamo, si lahko preberete na tej povezavi.