Sava TIES – Ozaveščevalni dogodki

V okviru projekta Sava TIES, katerega partner je tudi Krajinski park Ljubljansko barje so naši projektni partnerji v septembru in oktobru organizirali tri ozaveščevalne dogodke, na katerih so javnosti predstavili projekt, problematiko invazivnih tujerodnih vrst ter pomen biotske pestrosti in ohranjanja narave v zavarovanih območjih  porečja Save.

Med 8. in 30. septembrom letos je bila v Centru za obiskovalce Repušnica  v Naravnem parku Lonjsko polje postavljena Multimedijska izobraževalna razstava Diverterra. Ta zanimiva mobilna razstava namenjene predšolskim in osnovnošolskim otrokom vsebuje tako multimedijske vsebine,  kot tudi didaktične pripomočke in skozi sedem tem poučuje otroke o varstvu okolja, podnebnih spremembah, ohranjanju narave in biotski raznovrstnosti. Razstava Diverterra je mobilni del prihodnjega informacijsko-izobraževalnega centra Diverterra, projekta, ki ga izvaja hrvaški Inštitut za varstvo okolja in narave Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj in je od začetka leta gostovala v različnih zavarovanih območjih Hrvaške. Hkrati je Naravni park Lonjsko polje v Centru za obiskovalce Repušnica postavil tudi razstavo o invazivnih tujerodnih vrstah, katere namen je bil ozaveščanje javnosti o projektu Sava TIES in pomembnosti čezmejnega sodelovanja pri upravljanju z invazivnimi vrstami.

26. in 27. septembra pa je v Centru za obiskovalce Repušnica potekal »Vikend gliv«. Gobarski praznik so pripravili Turistična skupnost mesta Kutina, Javni zavod Naravni park Lonjsko polje in Center za raziskovanje gob “Russula” Novska. Obiskovalci so si imeli priložnost ogledati veliko razstavo gob in izobraževalne vsebine o biotski pestrosti Lonjskega polja in pomenu njenega ohranjanja., hkrati pa so spoznali, na kakšen način projekt Sava TIES naslavlja problematiko invazivnih tujerodnih vrst na zavarovanih območjih v porečju Save. Prisotnost invazivnih vrst močno vpliva na spremembe habitatov in s tem tudi na biotsko raznovrstnost gliv.

Dogodek, katerega glavni cilj je bil, da študenti spoznajo invazivne tujerodne vrste pa je potekal tudi v Srbiji. 11. oktobra so na ozaveščevalnem dogodku v Specialnem naravnem rezervatu Zasavica študentom Fakultete za uporabno ekologijo Futura predstavili projekt Sava TIES in ukrepe zaščito biotske pestrosti, ki se v njegovem okviru izvajajo. Ob tej priložnosti je potekalo več predstavitev na temo invazivnih vrst in njihovi problematiki, o invazivnih vrstah prisotnih na območju rezervata in različnih ukrepih za zaščito biotske pestrosti rezervata.  Celoten dogodek se je zaključil s terenskim ogledom Zasavice, kjer so se udeleženci tudi v živo seznanili z invazivnimi vrstami v rezervatu in si ogledali poligone, na katerih je v okviru projekta Sava TIES potekalo odstranjevanje invazivnih vrst z mehanskimi in kemičnimi metodami.