Sava TIES – izvedeno usposabljanje o invazivnih vrstah

Kako lahko izboljšamo medsektorsko sodelovanje pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami?

V preteklem tednu smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje organizirali spletno usposabljanje z naslovom Invazivne tujerodne vrste in njihovo obvladovanje, ki je bilo namenjeno izvajalcem nalog upravljanja, ki se pri svojem delu srečujejo z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Usposabljanje je potekalo v sklopu projekta Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – Sava TIES.

Več kot 40 udeležencev je sodelovalo na dogodku, na katerem nam je priznana strokovnjakinja za invazivne tujerodne vrste Jana Kus Veenvliet predstavila najnovejša dognanja o invazivnih tujerodnih vrstah, njihovi problematiki, razširjanju ter načinih njihovega obvladovanja. V zaključnem delu usposabljanja smo v skupinah razpravljali o možnih rešitvah na primeru štirih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki pri nas že povzročajo probleme, udeleženci pa so z nami delili svoje izkušnje.

Za usposabljanje smo pripravili tudi priročnik v katerem si lahko preberete več invazivnih tujerodnih vrstah ter temah, ki smo jih obravnavali na usposabljanju in si ga lahko prenesete tukaj.

Skupaj smo prišli do zaključka, da je za učinkovito upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstam ključno dobro sodelovanji med vsemi sektorji ter primerni predpisi, ki bi predstavljali temelje za naše ukrepanje.

Podobni dogodki so bili v sklopu projekta organizirani tudi v ostalih državah iz katerih prihajajo projektni partnerji – na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Odziv na dogodke je bil je bil odličen, saj je na vseh do sedaj izvedenih sodelovalo več kot sto udeležencev!