Sava TIES – Invazivne tujerodne vrste in njihovo obvladovanje

Invazivne tujerodne vrste predstavljajo enega največjih okoljskih izzivov. S svetovno trgovino in potovanjem ljudi so na nova območja zanesene številne tujerodne vrste. Nekatere med njimi postanejo invazivne – v novem okolju se ustalijo, njihove populacije pa se povečujejo in prostorsko širijo. Invazivne tujerodne vrste imajo negativne vplive na biotsko raznovrstnost in dobrine, ki nam jih nudijo ekosistemi ter lahko posredno negativno vplivajo tudi na gospodarstvo ali zdravje ljudi. Tujerodne vrste so vnesene prek različnih poti, ki jih lahko obvladujemo le z učinkovitim medsektorskim sodelovanjem.

Slovenski partner projekta Sava TIES, Javni zavod Krajnski park Ljubljansko barje, organizira poldnevno spletno usposabljanje o tujerodnih vrstah. Namenjeno je zaposlenim v organizacijah, katerih delo obsega upravljanje z zavarovanimi območji ali z naravnimi viri in se pri svojem delu spopadajo z izzivi zaradi tujerodnih vrst.

Usposabljanje bo potekalo v obliki Zoom webinarja, in sicer v četrtek, 8. aprila 2021, od 10. do 14. ure. Udeleženci se bodo seznanili z novostmi razumevanja procesov invazije tujerodnih vrst, s povdarkom na rastlinah, in njihovih posledicah ter o pristopih k njihovemu obvladovanju. Predstavili bomo tudi nekatere rezultate projekta Sava TIES, ki se s to temo ukvarja. V drugem delu spletnega dogodka bodo udeleženci na konkretnih primerih razpravljali o ovirah in rešitvah za izboljšanje upravljanja invazivnih tujerodnih rastlin.

Na dogodek se lahko prijavite prek spletnega obrazca. Prijave sprejemamo do 2. aprila 2021 oz. do zapolnitve mest. Prijavljeni udeleženci bodo nekaj dni pred dogodkom na elektronski naslov prejeli povezavo za Zoom sestanek.