Sava TIES in mokrišča

Vsako leto 2. februarja praznujemo Svetovni dan mokrišč. S tem dvigujemo ozaveščenost o pomenu mokrišč tako za nas ljudi kot tudi celoten planet. Svetovni dan mokrišč je tudi priložnost za obeležitev spomina na podpis Ramsarske konvencije o mokriščih v Iranskem mestu Ramsar leta 1971.

Letošnja tema Svetovnega dneva mokrišč je »VODA, MOKRIŠČA IN ŽIVLJENJE SO NELOČLJIVI«. V središče so postavljena mokrišča kot vir sladke vode. S tem želimo podpreti aktivnosti za obnovo mokrišč in ustavitev njihovega uničevanja. Soočeni smo z izgubljanjem virov sladke vode, ki ogroža tako nas kot naš planet. Porabimo je več, kot je lahko narava zagotovi, ter uničujemo ekosisteme, od katerih sta odvisni njena kakovost ter naša življenja – mokrišča. Letošnja kampanja osvetljuje prispevek mokrišč h količini in kakovosti sladke vode na našem planetu. Voda in mokrišča so neločljivo povezani, kar je ključno za naša življenja, naše dobro počutje in zdravje našega planeta.