Sava TIES – 7. srečanje partnerjev projekta

23. februarja 2021 je potekalo predzadnje srečanje projektne ekipe Sava TIES. Srečanje, na katerem smo razpravljali o poteku projekta ter izzivih za prihodnost, je zaradi epidemije ponovno potekalo prek speta. Isti dan smo, poleg partnerskega srečanja, izvedli tudi četrto regionalno delavnico za razvoj in krepitev Mreže parkov v porečju Save – SavaParks, naslednji pa tretje izobraževanja o dobrih praksah upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Skupno se je dogodkov udeležilo več kot trideset članov mreže SavaParks ter drugih udeležencev.

Mreža SavaParks združuje organizacije iz 5 držav, ki se ukvarjajo z ohranjanjem naravne v porečju Save. Da bi mrežo okrepili in jo naredili še učinkovitejšo pri ohranjanju naravnih ter kulturnih vrednot porečja Save, smo na delavnici razpravljali o možnosti formalne registracije mreže. Cilj je, da mreža postane aktivna in učinkovita ter neodvisna od tekočih projektov, ki trenutno poganjajo njeno delo. O tej temi bomo ponovno razpravljali na zadnjem srečanju projekta Sava TIES v maju, ko bomo pripravili končni plan za prihodnost mreže.

Da bi članom mreže in projektnim partnerjem približali upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami na različnih območjih po svetu, je bilo organizirano izobraževanje na temo dobrih praks pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami s posebnim poudarkom na rastlinah.  Predavatelji, priznani strokovnjaki za invazivne tujerodne vrste z različnih koncev sveta, so s člani mreže delili svoje izkušnje in znanje. To se je izkazalo za izjemno zanimivo in kot dragoceno izmenjava informacij in izkušenj med strokovnjaki, ki si delijo skupen cilj – učinkovitejše upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami.