S poskusom do uspešne setve

V avgustu smo na zemljiščih v upravljanju parka nabirali semena modre stožke. Modra stožka (Molinia caerulea) je trava, ki uspeva na mokrotnih, s hranili revnih tleh. Travniki, kjer prevladuje, so pomemben življenjski prostor številnih vrst, med njimi tudi metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka. Posejati jo nameravamo na površine, na katerih bodo za obnovo mokrotnih travnikov potrebni večji posegi. Ti predstavljajo tveganje za razrast invazivnih tujerodnih vrst.

Ker želimo pri setvi doseči čim večji uspeh, smo v preteklih dneh pripravili zanimiv poskus.

Del njive, ki smo jo nedavno zasejali s travno mešanico, smo razdelili na tri dele in preizkusili tri metode: setev semena modre stožke brez obdelave tal, setev v plitvo obdelana tla ter imitacijo direktne setve, pri kateri smo začrtali setvene vrste s konico krampa.

Med seme smo pomešali mivko kremenčevega peska, semena pa na koncu rahlo vtisnili v zemljo s pomočjo grabelj. Včerajšnje padavine so površino izdatno zalile, mi pa bomo budno spremljali, kdaj bodo na plano pribodle prve travne bilke. S pomočjo rezultatov poskusa bomo lahko bolje načrtovali aktivnosti za obnovo mokrotnih travnikov.