Ponovljen javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022-2026

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09) minister mag. Andrej Vizjak z Ministrstva za okolje in prostor objavlja PONOVNI JAVNI POZIV za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022–2026.

Poziv je dostopen v .pdf obliki na naslednji povezavi: KPLB_PONOVNI poziv.