Projekt LIFE URCA PROEMYS v Firencah

Četrtek 16. in petek 17. februar sta bila pomembna dneva za projekt LIFE URCA PROEMYS.

V četrtek je na Univerzi v Firencah potekal prvi obisk nadzornice projekta, ki smo se ga udeležili vsi partnerji. Ob prisotnosti nadzornice, ki jo je program LIFE pooblastil, da oceni napredek in ustreznost izvedbe projekta je glavni partner predstavil dosedanje aktivnosti projekta ter izzive s katerimi se spopadamo pri njegovi izvedbi.

V petek je potekala pomembna delavnica, ki se je je udeležilo 75 strokovnjakov in je prispevala k pripravi celostnega načrta upravljanja za močvirsko sklednico Emys orbicularis. Načrt bo eden najpomembnejših rezultatov projekta LIFE URCA PROEMYS, ki se bori za ohranjanje te avtohtone sladkovodne želve, ki jo ogrožajo raznovrstni dejavniki.

Na delavnici smo predstavili tudi ohranitveno stanje močvirske sklednice v Sloveniji ter aktivnosti, ki so bile bile v preteklosti izvedene za njegovo izboljšanje.