Pričenja se žabja svatba, letos v novih mlakah

V teh dneh smo zaključili izkope zadnjih od načrtovanih 50 mlak za dvoživke. Ker se ekološke zahteve različnih vrst dvoživk med sabo razlikujejo, smo izkopali 5 različnih tipov mlak, s katerimi jim bomo zagotovili stoječo vodo skozi vse leto.

Na nekaterih nedavno odkupljenih zemljiščih smo izvedli tudi dela za odstranitev lesne zarasti, pomešane z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Na njih bomo v prihodnjih letih ponovno vzpostavili mokrotne travnike in zasadili mejice. Za varstvo dvoživk so namreč poleg vodnih pomembni tudi kopenski habitati, v katerih se številne vrste zadržujejo večji del leta.

 

Ob razmeroma visokih temperaturah so se v zadnjih dneh dvoživke že pričele prebujati iz prezimovanja in bodo kmalu zasedle mrestišča. Ker so njihove selitvene poti stalne in pogosto prečkajo prometne ceste, številne od njih svojo pot končajo pod kolesi vozil. Do povozov sicer prihaja skozi vse leto, a so zaradi zgoščene spomladanske selitve najbolj opazni ravno v tem delu leta. Voznike v prihajajočih dneh zato prosimo za previdnost, zlasti v nočnem času.

Z namenom zmanjševanja smrtnosti dvoživk  bo Direkcija RS za infrastrukturo kmalu pričela z gradnjo cestnih podhodov in stalnih usmerjevalnih ograj na treh najbolj kritičnih odsekih regionalne ceste Vrhnika – Podpeč oz. Podpeč – Ig. Gradnja se bo pričela na 1,3 km dolgem odseku med Gradom Bistra in Dolom pri Borovnici, sledila pa bo izvedba ukrepov na 2 km odseku med Jezerom in Podkrajem. Pozneje bodo s trajnimi ukrepi za varstvo dvoživk opremili tudi črno točko pri Pakem.

Izkopi mlak, obnova kopenskih habitatov in vzpostavitev trajnih ukrepov za dvoživke na cestah se izvajajo v okviru aktivnosti projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON in jih sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter projektni partnerji.