Pri pregledu novih mlak potrdili razmnoževanje številnih vrst dvoživk

Nove mlake, ki smo jih v Krajinskem parku Ljubljansko barje izkopali tekom lanske zime, so postale razmnoževalni habitat številnih vrst dvoživk. V teh dneh smo zaključili drugi pregled, pri katerem smo se osredotočili na iskanje ličink.

Za razliko od prvega pregleda, za katerega smo uporabili vodne pasti, smo med drugim pregledom vzorčenje opravili z vodnimi mrežami. V številnih mlakah smo zabeležili paglavce in mlade osebke rjavih in zelenih žab, ličinke navadnih in planinskih pupkov, razveselili pa so nas tudi že skoraj preobraženi paglavci oz. ličinke zelene rege, hribskega urha in velikega pupka. Vse ulovljene osebke smo natančno dokumentirali, zabeležili pa smo tudi mreste in odrasle živali, ki smo jih opazili. V začetku avgusta bo sledil še tretji pregled, kjer bomo preverili, ali so se dvoživke v mlakah uspešno preobrazile.

Kljub temu, da je letošnje poletje s pogostimi padavinami dvoživkam razmeroma prijazno, so številne nove mlake že v prvi sezoni postale pomemben razmnoževalni habitat. Upamo, da bo žabji podmladek dočakal uspešno preobrazbo.