Predstavitev Celostnega načrta upravljanja z močvirsko sklednico

20. decembra je v okviru projekta LIFE URCA PROEMYS potekala predstavitev Celostnega načrta upravljanja z močvirsko sklednico, ki smo ga skupaj z italijanskimi ter slovenskimi partnerji pripravili tekom leta. Na dogodku, ki je potekal hibridno, so bili predstavljeni posamezni sklopi Celostnega načrta upravljanja, mi pa smo predstavili aktivnosti za ohranjanje močvirske sklednice, ki jih izvajamo v Sloveniji. Udeležence je nagovoril tudi predstavnik slovenskega Ministrstva za naravne vire in prostor, ki projekt sofinancira.