Poletna dela za izboljšanje habitata dvoživk

Dvoživke poleg ustreznih mlak, v katerih se lahko uspešno razmnožujejo, za preživetje nujno potrebujejo tudi primeren kopenski habitat. Večina vrst namreč večji del leta pravzaprav preživi na kopnem. Še posebej pomembni so za njih mokrotni travniki, ki jim služijo kot prehranjevalni habitat.

V letošnjem letu smo na zemljiščih, namenjenih varstvu dvoživk, prvo košnjo in travniško mulčenje opravili v začetku junija. Zgodno košnjo izvajamo na zemljiščih, ki jih preraščajo invazivne tujerodne vrste, zlasti zlata rozga. Z zgodnjo in  pogosto košnjo namreč preprečujemo njeno cvetenje in s tem semenenje, na dolgi rok pa tudi izčrpavamo že prisotne rastline. S takšnim upravljanjem bomo postopoma vzpostavili razmere za rast tipičnih vrst mokrotnih travnikov. Travnike, na katerih že prevladujejo značilne mokrotne vrste, kosimo pozneje v sezoni, ko domorodne rastlinske vrte že zaključijo s semenenjem.

 

Poleg tega smo konec junija opravili negovalna dela na mladih mejicah, ki smo jih posadili v pretekli zimi. Mlada drevesca in grme smo ročno obkosili, pasove med mejicami in jarki pa zmulčili. Tako bodo deležni več sonca, kar bo pospešilo njihovo rast.

Mejice so pomemben del kmetijske krajine. Povezujejo različne življenjske prostore, v katerih ima dobre pogoje za življenje pester nabor rastlinskih in živalskih vrst. Dvoživke v mejicah najdejo skrivališče oz. zatočišče in hrano, nekatere pa tam tudi prezimujejo.