Znani rezultati dodatnih arheoloških raziskav ostankov kolišča

Kot smo že poročali, smo konec leta 2022 med izkopavanjem novih vodnih habitatov za dvoživke pri Bistri naleteli na ostanke prazgodovinske koliščarske naselbine. V profilu ene od mlak je arheolog, ki je nadzirali izkope, opazil navpične kole, pri podrobnejšem pregledu pa še koščke keramike, kosti, kamne in oglje. Do odkritja je prišlo v relativni bližini predhodno znanega arheološkega najdišča Naselbina Črešnja, ki datira v 4. tisočletje pred našim štetjem.

Arheologi so opravili vzorčenje lesa in 6 vzorcev poslali v nadaljnje analize. Ugotovili so, da gre za ostanke črne jelše, bukve, hrasta in jesena. Radiokarbonska analiza enega izmed vzorcev je pokazala, da les najverjetneje datira v čas med 3526 in 3365 pr. n. št. Drevo naj bi bilo posekano po letu 3425 pr. n. št. Poročilo o raziskavi lahko preberete tukaj.

Po zaključenem popisu najdišča ter odvzemu vzorcev smo izkop hitro zasuli, saj so arheološki ostanki kolišč, predvsem organski ostanki, izjemno občutljivi in na zraku hitro strohnijo in propadejo. Nadomestno mlako smo izkopali na bližnji lokaciji, kjer v teh dneh že gosti svoje prve letošnje dvoživke. Izgradnjo novih mlak ter raziskave, povezane z njimi, smo izvedli v okviru projekta LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za naravne vire in prostor.