Življenjska povezanost mokrišč in ljudi

Mokrišča predstavljajo enega najbolj ogroženih življenjskih prostorov na Zemlji. Izginjajo kar trikrat hitreje kot gozdovi in od leta 1700 do danes jih je izginilo že več kot 80%. Razlog za hitro izginjaje mokrišč se skriva predvsem v nerazumevanju mokrišč za človeka in naravo. Zdrava mokrišča predstavljajo zibelko biotske pestrosti, vir pitne vode in hrane ter so izjemnega pomena za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na podnebne spremembe ter za zdravje in dobro počutje ljudi.

Ljubljansko barje kljub dolgotrajnim in velikim izsuševalnim delom ostaja mokrišče. O tem se lahko prepričamo ob pogledu na gosto mrežo izsuševalnih kanalov ter ob vsakoletnih poplavah. Voda pa se na Ljubljanskem barju nahaja tudi pod celotno površino tal, kot podzemna voda. Z ohranjanjem zdravih, globokih, mokrih barjanskih tal ohranjamo tudi bogato naravno in kulturno dediščino ter številne procese, ki tudi nam ljudem omogoča višjo kakovost bivanja.  Vsak poseg na Ljubljanskem barju mora biti zato izredno premišljen in dobro načrtovan!

Pridružite se prizadevanjem za ohranjanje mokrišč in njihovo trajnostno upravljanje. S skupnimi močmi lahko prispevamo k ohranitvi teh dragocenih ekosistemov in življenjski povezanosti mokrišč in ljudi za sedanje in za prihodnje generacije.

Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu mokrišč Ministrstva za naravne vire in prostor