Z delovno akcijo do domačega semena modre stožke

V preteklih dneh smo opravili prav posebno (travniško) žetev. Na površinah v okolici Bevk, kjer še uspevajo ogroženi travniki z modro stožko (Molinia caerulea), smo nabrali zalogo semen za zasajanje novih površin. Modra stožka je trava, ki uspeva na mokrotnih, s hranili revnih tleh. Travniki, kjer prevladuje, so pomemben življenjski prostor številnih vrst, med njimi tudi metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka.

Krajinski park Ljubljansko barje je v zadnjih 5 letih v upravljanje pridobil skoraj 200 ha zemljišč, na katerih poteka obnova mokrotnih življenjskih prostorov. V prihodnjih mesecih načrtujemo pričetek del na nekaterih zaraščenih površinah. Za obnovo travnikov bodo tam potrebni večji posegi, ki predstavljajo tveganje za razrast invazivnih tujerodnih vrst. Da bi jo omejili, bomo površine zasejali s semenom domače predelave.