Raziskovalni sprehod na Rakovi jelši

Letos smo dan naravnih parkov Slovenije praznovali na Rakovi jelši. Nekoč najbolj degradirano območje na Ljubljanskem barju v zadnjih letih postaja vse bolj prijeten prostor tako za nas ljudi, kot za številne ostale vrste. Na vodenem sprehodu skozi razstavo smo spoznavali barjanski mozaik travnikov, njiv, mejic in voda ter številne živalske in rastlinske vrste v njem. V drugem delu vodenega ogleda smo si ogledali rezultate številnih ukrepov, ki so bili izvedeni z namenom vzpostavitve primernih življenjskih prostorov za ogrožene vrste (odstranitev zarasti, vzpostavitev travnikov, zatiranje invazivnih tujerodnih vrst). Ob novo nastali mlaki smo si imeli priložnost pobližje ogledati manj znane dvoživke in plazilce. Zbrane so tako navdušili navadni in veliki pupek, hribski urh ter želva močvirska sklednica. Še posebno zanimivi pa so bili obiskovalcem vodenega ogleda levi kačjih pastirjev, ki smo jih našli na rogozu v mlaki.

Na koncu vodenja smo si bili edini, da je ta konec Ljubljanskega barja res dragocen, prav tako pa številni njegovi prebivalci.