Sklep o imenovanju direktorja JZ KPLB

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o imenovanju Janeza Kastelica za direktorja javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za mandatno dobo štirih let, in sicer od 30. 1. 2021 do najdlje 29. 1. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Sklep je dosegljiv na tej povezavi.