Sava TIES – Srečanje članic mreže SavaParks

Kljub globalni pandemiji Covida-19 je pred božično-novoletnimi prazniki preko spleta potekalo srečanje organizacij članic Mreže parkov v porečju Save – SavaParks, katere člani smo tudi mi.  Dvodnevnega srečanja 7. in 8. decembra so se udeležili predstavniki 13 organizacij članic mreže iz petih držav, med njimi tudi predstavnica Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

Teme, ki smo jih obravnavali na srečanju so bile prihodnost Mreže SavaParks in koraki, potrebni za krepitev zmogljivost in prepoznavnosti mreže ter vseh njenih članic. Udeležencem so bili predstavljeni predlog za strukturo mreže in njeno delovanje kot formalno telo ter aktivnosti, ki bodo prispevale k krepitvi zmogljivosti in izboljšale povezave med članicami. Predlog za strukturo in delovanje mreže je bil pripravljen v okviru projekta »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – Sava TIES«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske unije (ERDF, IPA).

Eden od načinov za razvoj zmogljivosti mreže je izvajanje novih projektov ohranjanja narave ter naravnih in kulturnih vrednot. Na srečanju smo razpravljali tudi o izdelavi ter razvoju treh novih projektnih idej, ki bi lahko prispevale k izboljšanju okolja, narave in življenja v porečju Save. Projektni predlogi se nanašajo na gozdove, mokrotne travnike in turizem. Razvoj predlaganih projektnih idej bo tema nadaljnjih srečanj mreže.

Na srečanju je bil predstavljen napredek prevoda »Bele knjige o Savi« (Sava White Book), ki bo kmalu končana in predstavljena javnosti. Predstavljeni sta bili tudi analizi študij izvedljivosti projektov povezanih s sanacijo reke Save in njenih poplavnih ravnic. Prva študija se osredotoča na možnost obnovitve dela Save ob Slovensko-Hrvaški meji, druga pa dela Save, ki teče vzdolž Hrvaško-Srbske meje.

Strokovnjaki, pristojni za izvedbo študij, so predstavili trenutne ugotovitve in udeležencem pojasnili, zakaj je ključnega pomena, da se lotimo revitalizacije reke in njenih poplavnih ravnic ter kakšne koristi bi od tega imeli prebivalci območji. Reko je na nekaterih delih preoblikovala človeška dejavnost in njena povrnitev v prvoto stanje bi omogočila obnovo dragocenih habitatov in boljšo poplavno varnost ter manjše tveganje za izgubo virov pitne vode. Študije izvedljivosti projektov sanacije Save in njenih poplavnih ravnic financira fundacija Aage V. Jensen z okoli 120.000,00 EUR. Reka Sava je v primerjavi z zahodnoevropskimi rekami zelo dobro ohranjena. Oskrbuje nas z vodo, ki daje življenje ljudem in drugim živim bitjem. Vodovodni sistemi velikih mest ob reki Savi so odvisni od kakovosti in količine vode, ki jo reka zagotavlja. Poskrbimo za Savo za sedanjo in prihodnje generacije!

Spletni sestanek se je ponovno izkazal za dragoceno orodje pri izmenjavi informacij med članicami mreže SavaParks v teh časih. V prazničnem razpoloženju smo si zaželeli, da bi naslednje srečanje članic mreže potekalo v živo ter da bi reka Sava in njene poplavne ravnice obnovile svoj nekdanji prostor in vlogo, ki jim jo je človek vzel pri zasledovanju napredka.