Sava TIES – Delavnica o invazivnih tujerodnih vrstah za otroke

Lani, 11. decembra, so naši projektni partnerji iz Hrvaške, na Osnovni šoli Iva Andrića v Zagrebu, organizirali delavnico  na temo invazivnih tujerodnih vrst. Z njo so želeli  osnovnošolce seznaniti s tematiko invazivnih tujerodnih vrst. Skozi igro so se učenci četrtega razreda učili o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki rastejo v njihovi okolici in kaj storiti, če jih opazijo.

Delavnico je organiziralo društvo Bioteka v sodelovanju z Zelenim prstenom Zagrebške županije. Gospa Marina Pavlić in njeni četrtošolci s se na zabaven način učili o rastlinah kot so navadna amorfa, zlata rozga, sirska svilnica in japonski dresnik ter zakaj te vrste ogrožajo domorodne rastline ter kakšen je njihov vpliv na ljudi. Udeleženci delavnice so dobili nalogo, da si izmislijo namišljeno invazivno tujerodno rastlino in jo narišejo ter poimenujejo.  Bili so zelo ustvarjalni, njihove risbe pa bodo del razredne razstave, ki bo učencem dnevni opomnik o možni »invaziji« v prihodnosti.

Tema invazivnih tujerodnih vrst je zelo abstraktna in predstavlja velik izziv kako jo približati mlajšim generacijam. Projekt Sava TIES vključuje več interaktivnih delavnic skozi katere na zanimiv način posredujemo  koristne informacije mlajšim generacijam, šolskim otrokom in splošni javnosti.  Udeleženci delavnic bodo imeli priložnost spoznati invazivne tujerodne rastline v svojem okolju in se naučiti kako lahko preprečimo njihovo razširjanje. Izobraževanje in obveščanje sta pomembni orodji pri ozaveščanju javnosti o pereči problematiki škodljivega vpliva invazivnih tujerodnih vrst na okolje. Naslednje leto bomo, če bodo okoliščine dopuščale, vsi projektni partnerji organizirali izobraževalne delavnice za zainteresirane skupine in z njimi razširili znanje o invazivnih tujerodnih rastlinah prisotnih v porečju Save.