S Petrolovo donacijo do celovitejše obnove habitatov plavčka

Družba Petrol je 18. januarja na južni ljubljanski obvoznici uradno odprla prodajni mesti Barje – sever in jug. S tem je obeležila poseben mejnik v skoraj 80-letnici obstoja energetske družbe. Prodajni mesti sta bili zgrajeni v petih mesecih, po vseh najsodobnejših, energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih smernicah. Uradno odprtje je bilo obenem tudi priložnost za spodbujanje družbene odgovornosti in zahvalo skupnosti, v kateri bosta prodajni mesti delovali. Ob tej priložnosti so v skladu z vrednotami skupine Petrol Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje namenili finančno podporo za obnovo življenjskih prostorov plavčka (Rana arvalis) na Ljubljanskem barju.

Plavček je vrsta dvoživke, ki je bila najdena na Ljubljanskem barju šele 2010. Po prvih raziskavah je postalo jasno, da je populacija zelo majhna in zaradi tega kritično ogrožena. V Krajinskem parku Ljubljansko barje nameravamo izboljšati življenjsko okolje plavčka. S tem namenom bomo obnovili njegova mrestišča. Poleg tega bomo območje, kjer vrsto najdemo, opremili z opozorilnimi tablami, ki bodo radovedneže odvračale od motenja živali na mrestiščih. Obiskovalci in naravoslovni fotografi, ki jih tja privablja atraktiven razgled na modre žabe, imajo namreč številne negativne vplive na njihovo populacijo.