Publikacija Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji

Ob posvetu Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji, ki je potekal 20. oktobra 2021 v Idriji, sta Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Center za upravljanje z dediščino živega srebra iz Idrije izdala publikacijo z enakim naslovom. V njej je objavljen tudi prispevek Prazgodovinska kolišča okoli Alp: severna in južna skupina kolišč na Igu, ki ga je pripravila konservatorka Ana Brancelj iz Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Vabljeni k branju!

Podnebne spremembe spletna izdaja