Prvi primer invazivne navadne amorfe na Ljubljanskem barju

V prvi polovici marca smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje na območju Verda opazili razrasel grm navadne amorfe, ki sodi med invazivne tujerodne vrste. To je prva znana lokacija te rastline na Ljubljanskem barju. Gre za okrasno rastlino, ki se uspešno razmnožuje s semeni in neodstranjenimi podzemnimi deli. Grm navadne amorfe lahko zraste do višine 3 metrov, listi so spiralno razvrščeni, pernato deljeni in ozkojajčasti. V maju in juniju tvori grozdasta socvetja s številnimi črnoškrlatnimi cvetovi. Po cvetenju se razvijejo približno 1 cm dolgi temnopikčasti stroki s semenom. Ustrezajo ji rastišča na obrežju rek, robovih cest in železnic, ruderalnih rastiščih, gozdnih jasah in gozdnih robovih, kjer lahko tvori goste sestoje in tako preprečuje rast drugim rastlinam.

V dogovoru in s sodelovanjem uporabnika zemljišča v Verdu smo najprej uspešno odstranili zrela semena in nato izkopali celotno rastlino ter odstranjene dele dali v sežig. Iz neodstranjenih podzemnih delov lahko rastlina ponovno zraste, zato bomo očiščeno mesto vsakoletno spremljali in odstranili mlade rastline, ki jih lahko izčrpamo tudi s pogosto večletno košnjo.

Obiskovalci Ljubljanskega barja in lastniki zemljišč, ki v naravi opazite nepoznane in nenavadne rastline, nas lahko pokličete na telefonsko številko 08 20 10 232 ali nam pišete na elektronski naslov invazivke@ljubljanskobarje.si in tako pripomorete k čim hitrejšemu omejevanju invazivnih rastlin. Občani Mestne občine Ljubljana lahko odstranjene invazivne rastline brezplačno oddate v Zbirnem centru Barje, prebivalci ostalih občin pa se o možnostih oddaje pozanimajte v lokalnih zbirnih centrih.