Praznujemo 15 let Krajinskega parka Ljubljansko barje

13. decembra pred 15 leti je stopila v veljavo Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Ob tej obletnici priporočamo v branje Mejnike, kjer se oziramo tako v čas pred kot v čas po ustanovitvi krajinskega parka.
Ponosni smo na več kot stoletne temelje našega zavarovanega območja.
V prostoru stalnih sprememb in vedno novih odkritij iščemo ravnovesje med izkoriščanjem in ohranjanjem te dragocene pokrajine.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem in vsakomur, ki stopate z nami po poti ohranjanja ne/vidne dediščine Ljubljanskega barja.

Ekipa Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje