Postopki dovoljevanja posegov v okolje od sedaj naprej na MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani 1. 9. 2021 objavilo novico, da se z namenom zagotavljanja večje strokovnosti in učinkovitosti poslovanja z istim dnem vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD), naravovarstvena soglasja, z Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) prenašajo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Tako se bodo istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor združili na enem mestu. Vlada Republike Slovenije je namreč izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z ARSO prenaša na MOP.

Vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, je potrebno od 1. 9. 2021 naslavljati na MOP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.  

Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo končali na ARSO, zato dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki naslavljajte na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.arso@gov.si.

Celotna novica je dostopna na spletni strani MOP.