Odprta tematska pot na Rakovi jelši

Na Rakovi jelši v Ljubljani je zaživela nova 3 kilometrska tematska pot – Pot med jelšami. Na njej obiskovalci spoznavajo življenje nekaterih značilnih, a vedno bolj ogroženih prebivalcev Ljubljanskega barja, kot so močvirska sklednica, koščični škratec, puščavnik, hribski urh, strašničin mravljiščar in kosec.

Pot je eden izmed rezultatov več kot petletnega projekta PoLJUBA. V dobrih petih letih trajanja tega projekta so bili na skupno 177 ha zemljišč izvedeni številni ukrepi za obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov ter nekaterih najbolj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na Ljubljanskem barju.

Pot je primerna tako za individualne kot skupinske oglede. Več o poti in dostopu do poti.

 

Za voden ogled se obrnite na info@ljubljanskobarje.si.