Obiskali so nas naravovarstveniki iz Nemčije

Oktobra lani smo se zaposleni v Krajinskem parku Ljubljansko barje udeležili strokovne ekskurzije na jugu Nemčije. Tam so nas sprejeli kolegi iz naravovarstvene organizacije Landschaftserhaltungsverbände (LEV), ki deluje na širšem območju mesta Ravensburg. Ker si delimo številne izzive in se pogosto soočamo s podobnimi težavami, je bila izmenjava izkušenj zelo koristna. V začetku marca so se odzvali našemu povabilu in nas obiskali v Sloveniji.

 

Ogledali smo si nove mlake, ki smo jih izkopali v okviru aktivnosti za varstvo dvoživk v projektu LIFE AMPHICON. Pri Podkraju smo si ogledali tudi napredek pri izgradnji podhodov, v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu pa smo jim predstavili načrtovana dela za obnovo vodnih objektov ter aktivnosti za varstvo močvirske sklednice, ki potekajo v projektu LIFE URCA PROEMYS. Izmenjali smo tudi izkušnje v zvezi z obnovo mokrotnih travnikov ter predstavili naše napore za ohranitev metulja barjanskega okarčka.

 

Obisk Slovenije so naslednji dan nadaljevali v Krajinskem parku Radensko polje, pozneje pa še v Dobravi in Jovsih v bližini Kozjanskega parka, pri čemer je bila v ospredju tematika varstva dvoživk in obnove njihovih habitatov.

 

Gostje so bili navdušeni nad številčnostjo populacij dvoživk pri nas, nekatere vrste pa so imeli prvič priložnost srečati v živo. Še posebej dragocena je bila izmenjava izkušenj na področju varstva plavčka, katerih samci so se ravno v dneh njihovega obiska obarvali modro.