Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Pri pregledu prestreznih pasti, ki s pomočjo posebne dišave privabljajo odrasle osebke hrošča puščavnika, so raziskovalci z Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo potrdili uspešnost ponovne naselitve vrste na Ljubljanskem barju.

Puščavnik je največja evropska vrsta minice in največji hrošč, ki živi v lesnem mulju dupel pri nas. Samci oddajajo feromon, ki spominja na vonj marelice. Zaradi pomanjkanja starih dreves na Ljubljanskem barju smo mu na območju Mestnega loga in Gmajnic v pomoč namestili posebne zaboje (gojilnice) iz hrastovega lesa. V predhodni raziskavi je bilo območje prepoznano kot najprimernejše za ponovno naselitev.

V letih 2019 in 2020 smo v gojilnice naselili skupno 225 ličink, ki izvirajo iz bližnjih še ohranjenih populacij. Ena takih živi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V eno od pasti se je včeraj ujela odrasla samica, s čimer smo potrdili uspešnost ponovne naselitve.

Raziskovalci so natančno zabeležili njene podatke, med drugim so jo izmerili in stehtali. Po izvedenih meritvah so jo izpustili nazaj v naravo. Puščavnikov razvoj sicer traja več let, kot odrasel hrošč pa živi le nekaj tednov.

Več o naselitvi puščavnika si oglejte v kratkem videu.

Aktivnosti za izboljšanje stanja populacije hrošča puščavnika potekajo v okviru projekta Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA.