KPLB tudi na Univerzi za tretje življenjsko obodobje

Danes, 6. maja, smo v Mestnem muzeju v Ljubljani, izvedli predavanje z naslovom: Po sledeh Ljubljanice in Ljubljanskega barja. Predavanje smo izvedli na povabilo Univerze za tretje življenjsko obdobje. Skupaj smo ugotavljali, zakaj je pomembno dobro poznavanje celotnega porečja Ljubljanice. Sprehodili smo se kar čez tri zavarovana območja, ki se nahajajo na tem območju. Posebno pozornost pa smo namenili Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Veseli smo, da lahko širimo glas o našem in naših po Ljubljanici-sorodnih zavarovanih območjih (Notranjski regijski park, Krajinski park Pivška presihajoča jezera) tudi na takšnih predavanjih.
Predavanje smo zaključili s povabilom na naše številne dogodke v maju in juniju. Upamo, da se v čim večjem številu srečamo tudi na terenu!