SmartMOVE, korak v smer trajnostne mobilnosti

9. decembra 2022 sta direktor Javnega zavoda KPLB  Janez Kastelic in direktorica Regionalne razvojne direkcije Ljubljanske urbane regije  mag. Lilijana Madjar  podpisala sporazum o sodelovanju v projektu Pametne rešitve za trajnostno mobilnost (akronim SmartMOVE).

Krajinski park Ljubljansko barje je odprti tip zavarovanega območja narave. Vstop v krajinski park in potovanje po njem je tako prepuščeno izbiri vsakega posameznika. Večji del obiska in potovanja po parku za enkrat večinoma poteka z motoriziranim prometom po cestah. V Javnem zavodu KPLB si želimo, da bi obiskovalci vstopali v park na urejenih vstopnih točkah in usmerjeno potovali po parku na čim bolj trajnosten način (z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesi, peš… ).

Prav zato smo se v javnem zavodu odločili za sodelovanje v projektu SmartMOVE. Glavni rezultat projekta SmartMOVE za Krajinski park Ljubljansko barje bo mobilnostni načrt za izbrano območje krajinskega parka.

Sporočilo za javnost ob podpisu sporazuma o sodelovanju