Gradnja podhodov za dvoživke v polnem teku

Direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu oktobru 2023 pričela z gradnjo prvih podhodov za dvoživke na regionalni cesti Podpeč-Ig. Na projektnem odseku Podkraj je vgradnja elementov za zagotovitev varnega prehoda dvoživk čez cesto v zaključni fazi. Zapora ceste je predvidena do 20. 12. 2023. Dela se pospešeno nadaljujejo tudi na cesti Vrhnika – Podpeč, na projektnem odseku Bistra. S trajnimi ukrepi za varstvo dvoživk bomo opremili tudi krajši cestni odsek Pako – Goričica.

Krajinski park Ljubljansko barje je posebno območje za dvoživke, saj je prepredeno z jarki in kanali, ki tvorijo mrežo vodnih okolij za njihovo razmnoževanje, po južnem robu pa se razprostira gozd, kjer dvoživke prezimujejo. Po meji med dvema, za dvoživke ključnima življenjskima prostoroma, poteka regionalna cesta. Selitve dvoživk potekajo po ustaljenih poteh, ki na več mestih prečkajo cesto, zato tam pogosto prihaja do povozov. Ti se sicer dogajajo vse leto, a so najštevilčnejši in najbolj opazni v zgodnje spomladanskih deževnih nočeh.

V letu 2020 so bili na cestnih odsekih pri Bistri, Pakem – Goričici in Podkraju izvedeni intenzivni nočni pregledi cest med spomladansko ter jesensko selitvijo. S pomočjo raziskave so bile opredeljene najprimernejše lokacije za umestitev trajnih ograj in podhodov na problematičnih cestnih odsekih.

Po vgradnji elementov se bo pričela ureditev vozišča ter postavitev usmerjevalnih ograj za dvoživke. Slednje preprečujejo dostop živalim na cestišče in zagotavljajo, da cesto prečkajo skozi podhode. Sočasno se bodo urejali dovozi na zemljišča in nameščanje rešetk za dvoživke. Ko bodo opravljena vsa dela in urejena vozna površina ter primerne temperature, bo na vrsti asfaltiranje. Na projektnem odseku Podkraj bo sočasno z gradnjo podhodov in rekonstrukcijo ceste urejena tudi kolesarska steza. Dela na tem odseku bodo predvidoma zaključena v pomladnih mesecih. Na zaključek del na preostalih dveh odsekih bo potrebno še nekoliko počakati.

Ukrepi za varstvo dvoživk na cestah se izvajajo v okviru projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON, ki ga sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor RS, Občina Bistrica ob Sotli in projektni partnerji.