3. marec – Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Tema letošnjega svetovnega dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki ga obeležujemo danes, je »Obnovitev ključnih vrst za obnovo ekosistemov.

V Krajinskem parku Ljubljansko barje je bilo do sedaj zabeleženih več kot 5000 različnih živalskih in rastlinskih vrst, ki so s svojimi ekosistemi neločljivo povezani. Bogastvo vrst in ekosistemov že tisočletja ohranja človeško civilizacijo in njen razvoj. Le zdravi ekosistemi nam zagotavljajo zrak, ki ga dihamo, pitno vodo in hrano za preživetje, gradbene materiale, varujejo pa nas tudi pred ekstremnimi naravnimi pojavi.

Več o naših aktivnostih, ki so povezane s temo letošnjega svetovnega dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, pa si lahko preberete na spletnih straneh projektov PoLJUBA in LIFE Amphicon.