Izšla je nova zloženka o mlakah na Ljubljanskem barju

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo v zadnjih dneh decembra izdali zloženko, ki na preprost način predstavlja pomen vzpostavljanja novih vodnih habitatov za dvoživke.

Čeprav je Ljubljansko barje eno največjih mokrišč v Sloveniji, vode ni vselej v izobilju. Številne vrste se soočajo s pomanjkanjem primernih življenjskih prostorov, zlasti v poletnem času. Ogroženim vrstam dvoživk lahko pomagamo z izkopom novih mlak, ki vodo zadržujejo skozi vse leto, s tem pa omogočajo uspešen razvoj njihovih ličink.

Zloženka ima priloženo stran z nalepkami, ki s preprostimi slogani povzemajo osrednje aktivnosti projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON.

Nova zloženka KPLB

Vabljeni k branju – povezava!

Za svoj tiskan izvod zloženke nam pišite na naslov info@ljubljanskobarje.si.