Jesenska nega mejic

Na Ljubljanskem barju robove kmetijskih zemljišč pogosto označujejo različno široki pasovi drevja in grmovja – mejice. Čeprav razmejujejo posamezne parcele ter krajino, od koder izhaja tudi njihovo poimenovanje, hkrati delujejo tudi kot povezovalni element. Povezujejo različne življenjske prostore, v katerih ima dobre pogoje za življenje pester nabor rastlinskih in živalskih vrst.  V krajinskem parku smo na zemljiščih, ki smo jih v zadnjih nekaj letih pridobili v upravljanje, v okviru obnove mokrotnih travnikov skupno zasadili že več kot kilometer novih mejic. Te v prvih letih rasti potrebujejo precej skrbi in nege.

Letošnje neobičajno mokro poletje je bilo naklonjeno rasti novim potaknjencem vrbe, poskrbelo pa je tudi za bujno rast okoliških rastlinskih vrst, ki so zastrle nove mejice, posajene v zadnjih sezonah.

V teh dneh smo zato opravili jesenska negovalna dela na mejicah med Igom in Škofljico, ki smo jih zasadili v letu 2022 in v začetku pomladi 2023. Nekateri potaknjenci so bili zaraščeni z visoko rozgo in poležano travo, zato nam je ročno odstranjevanje zarasti vzelo kar nekaj časa. Z obkošnjo mejic, predvsem pa z odstranitvijo  visoke in invazivne zlate rozge, smo poskrbeli, da bodo imele mlade rastline vrb in drugih grmovnih ter drevesnih vrst dovolj svetlobe in prostora za uspešno razrast in bodo lahko kmalu predstavljala varno zavetje tamkaj živečim živalskih vrstam.