Barjanski družinski dan

Dobimo se: 1. junija ob 9.00 na izhodišču Gozdne učne poti Draga pri Igu

Program:

Ljubljansko barje je največji kompleks mokrotnih travnikov, njiv, grmišč, gozdnih ostankov in mejic v Sloveniji. Je neločljivo povezano z vodo. Tu dom najdejo številne redke in ogrožene vrste.

Barjanski družinski dan bo posvečen raziskovanju skritih kotičkov Naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu ter njegovih živalskih prebivalcev. Posebej se bomo posvetili spoznavanju žab in drugih dvoživk ter naši edini domorodni sladkovodni želvi, močvirski sklednici.

Dogodek bomo izvedli v okviru projektov Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON in Projekt ohranjanja močvirske sklednice v Italiji in Sloveniji – LIFE URCA PROEMYS.

Trajanje: okvirno 2 uri.

Obvezna oprema: škornji ali druga primerna obutev, zaščita za sonce in insekte, voda in po potrebi malica iz nahrbtnika.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave (info@ljubljanskobarje.si) do četrtka, 30.5. 2024. Število mest je omejeno.