Gre za projekt ureditve in označitve krožnih in povezovalnih kolesarskih poti po KP Ljubljansko barje, s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti KP Ljubljansko barje kot trajnostne turistične destinacije. V aktivnosti projekta je vključenih večje število prebivalcev, gospodarskih subjektov, društev in lokalnih skupnosti, kar vzpostavlja zaupen in tvoren odnos med parkom in lokalnim okoljem. KP Ljubljansko barje je projekt pripravil, a ne sodeluje kot nosilec, ampak kot partner z lastnim delom, saj nima kadrovskega in finančnega potenciala za njegovo izvedbo.