Barjanski krogi je bil projekt ureditve in označitve krožnih in povezovalnih kolesarskih poti po KP Ljubljansko barje, s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti KP Ljubljansko barje kot trajnostne turistične destinacije. V aktivnosti projekta je bilo vključeno večje število prebivalcev, gospodarskih subjektov, društev in lokalnih skupnosti, kar je vzpostavljalo zaupen in tvoren odnos med parkom in lokalnim okoljem. JZ KP Ljubljansko barje je projekt pripravil, a ni sodeloval kot nosilec, ampak le kot partner z lastnim delom, saj ni imel kadrovskega in finančnega potenciala za njegovo izvedbo.