Strokovni svet JZ KP Ljubljansko barje

Sestava in naloge strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje

Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, dva strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda ter dva zunanja strokovnjaka. Enega zunanjega strokovnjaka predlaga območna enota Zavoda RS za varstvo narave, enega pa predsednik sveta zavoda. Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda.

Člani strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2010-2014
Člani strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2014-2018
Člani strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2019-2022
Člani strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2023-2027

Naloge strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.

4. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2019-2022 (15.10.2021):
sklic   |   zapisnik

3. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2019-2022 (6.4.2021):
sklic   |  zapisnik

2. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2019-2022 (5.2.2020):
sklic   |   zapisnik

1. konstitutivna seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2019-2022 (27.3.2019):
sklic   |   zapisnik

1. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2014-2018 (8.12.2014)
sklic   |   zapisnik

6. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje (11.12.2013)
sklic   |   zapisnik

5. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje (27.11.2012)
sklic   |   zapisnik

4. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje (12.7.2012)
sklic   |   zapisnik

3. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje(13.3.2012)
sklic   |   zapisnik

1. dopisna seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje ( december 2011)
sklic

2. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje (10.5.2011)
sklic   |   zapisnik

1. seja Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje (11.1.2011)
sklic   |   zapisnik