ljubljansko barje
SLO ENG  

Interaktivni geo informacijski portal

S klikom na to povezavo dostopate do geo informacijskega portala KP Ljubljansko barje. Orodje nudi vpogled v preko 120 različnih  kartografskih podatkovnih slojev, z informacijami od meja parka in notranje conacije,  območij Natura 2000, ...  do pregleda  veljavnih občinskih prostorskih  načrtov, kmetijske rabe, vodarskih podatkov, ... do parcele natančno. Posamezne sloje je mogoče poljubno vklapljati in kombinirati, omogočen je vpogled od merila 1:120 000 do merila 1: 1000. Orodje vsebuje tudi iskalnike parcel, naslovov in koordinat. Izreze je moč shraniti kot slike in tiskati.

Zaradi veliko podatkov, ki jih sistem vsebuje, je občasno delovanje upočasnjeno.