ljubljansko barje
SLO ENG  

Interno dostopni geo informacijski portal

S klikom na to povezavo dostopate do geo informacijskega portala KP Ljubljansko barje, zaprtega za javnost in zaščitenega z geslom. Namenjen je organizacijam in strokovnjakom s področja prostorskegain drugega načrtovanja, ohranjanja narave in okolja, varovanja kulturne dediščine, kmetijstva ... Orodje nudi vpogled v preko 120 različnih kartografskih podatkovnih slojev, z informacijami od meja parka in notranje conacije, območij Natura 2000 ... do pregleda veljavnih občinskih prostorskih načrtov, kmetijske rabe, katastra, lastništva ... do parcele natančno. Posamezne sloje je mogoče poljubno vklapljati in kombinirati, omogočen je vpogled od merila 1:120 000 do merila 1: 1000. Orodje vsebuje tudi iskalnike parcel, naslovov in koordinat. Izreze je moč shraniti kot slike in tiskati.

Zaradi veliko podatkov, ki jih sistem vsebuje, je občasno delovanje upočasnjeno.
Vlogo za dostop do internega portala z obrazložitvijo potrebe do dostopa pošljite na sedež JZ KP Ljubljansko barje.