ljubljansko barje
SLO ENG  

Aktivnosti JZ KP Ljubljansko barje

Na podlagi Programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2015, ki ga je sprejel svet zavoda in potrdila ministrica Irena Majcen Krajinski park Ljubljansko barje v letu 2015 izvaja naslednje aktivnosti: 

 • usklajevanje Načrta upravljanja  JZ KPLB s ključnimi deležniki
 • naravovarstvene naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje, predvsem pa 

                       - ohranitvenu ukrepi na izbranih  črnih točkah za dvoživke

                       - ohranitveni ukrepi za vrsto plavček

                        - ohranitvenui ukrepi za netopirje

                        - odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst

                       - ohranitveni ukrepi za ohranitev gnezd velikega škurha

 • spremljanje stanja, predvsem

                          - kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov

                          - kartiranje in popis pokošenosti travnikov

                          - ugotavljanje stanja populacije bele čaplje in velikega škurha

                          - ugotavljanje območja gnezdenja močvirske sklednice

                          - ugotavljanje lokcij rastišč ogroženih rastlinskih vrst

 • zakup in upravljanje z zemljišči SKZGS
 • izvajanje ukrepov iz Programa upravljanja z Naturo 2014-2020
 • upravljanje z območjem  kolišč , ki so vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine pri  Igu , predvsem

                               - obeležitev 140. obletnice odkritja kolišč

                                - izvedba koliščarskih delavnic in strokovnih ogledov

                                - sodelovanje v mednarodni koordinacijski skupini Palafittes

                                - spremljanje stanja območja kulturnega spomenika

                                - sodelovanje z lastniki zemljišč in drugimi deležniki

 • dopolnjevanje  infrastrukture za obiskovalce ( učne in kolesarske poti)
 • terensko spremljanje stanja in izvajanje naravovarstvenega nadzora
 • sodelovanje z deležniki
 • urejanje  Prostorsko informacijskega sistema - GIS KP Ljubljansko barje
 • osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje, med drugim

                                  - urejanje spletne strani

                                  - izdaja informativnega materiala

                                  - izvedna delavnic, predavanj, strokovnih ogledov

                                  - postavitve razstav

                                   - izobraževanje vodnikov

                                   - sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah

 • izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov, med drugimi

                                   - projekt LJUBA-Ljudje za Barje

                                   - projekt LOKNA- Kali in barjanska okna za prihodnost

                                    - Noč raziskovalcev 2015

 • priprava projektnih idej za evropske in nacionalne razpise