ljubljansko barje
SLO ENG  

Aktivnosti 2016

15.4.2016 Odprtje velike deželne razstave "4000 Phalbauten" v Bad Schussenriedu (Nemčija).

15.4.2016 Srečanje predstavnikov mednarodnega koordinacijskega odbora v Bad Schussenriedu.

15.1.2016 Odprtje razstave Velikanska najdba, prve raziskave.

15.1.2016 Prevzem Slovenskega predsedovanja mednarodnemu odboru za UNESCO kolišča.

 

Odprtje razstave Velikanska najdba
Prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju.

15.1.2016

Krajinski park je skupaj z Narodnim muzejem Slovenije, Mestnim muzejem Ljubljana in Inštitutom za arheologijo (ZRC SAZU) pripravil otvoritev razstave Velikanska najdba na Igu, ki prav tako sodi v sklop aktivnosti predsedovanja. Razstava obeležuje 140. obletnico odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. Prvo kolišče je bilo odkrito ravno na Igu, ob vzdrževalnih delih Ižanske ceste, ki jih je vodil Martin Peruzzi. Le devet dni kasneje se je pričelo prvo arheološko izkopavanje na Kranjskem, pod vodstvom kustosa Kranjskega deželnega muzeja Dragotina Dežmana (Karl Deschmann). Na razstavi je predstavljena zgodba o prvih odkritjih in velikanskem odzivu, ki jim je sledil po vsej Avstro-Ogrski monarhiji. Spoznamo tudi razloge, zakaj so kolišča pomembna tudi danes.

Na slovesni otvoritvi razstave so bili prostori Centra Ig pretesni za preko sto udeležencev odprtja razstave. Neprekinjena vrsta obiskovalcev je bila tudi pred virtualnim sprehodom po kolišču. S tem smo dobili potrditev, da je to prava dopolnitev prezentacije količ. Poleg številnih gostov so se odprtja udeležili predstavniki Občine Ig, predstavniki Ministrstva za kulturo in UNESCO ter kolegi iz ICG in arheološke stroke.

Zahvala gre vsem, ki so razstavo omogočili: Ministrstvu za kulturo, Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in Občini Ig. Avtorja razstave Elena Leghissa in spodaj podpisani se zahvaljujeva tudi vsem, ki so tudi drugače prispevali k uresničitvi razstave in otvoritvi razstave na Igu. Predvsem pa Društvu Fran Govekar Ig, ki je sodelovalo pri vseh aktivnostih s svojimi prispevki. Razstava bo na ogled do konca aprila v Narodnem muzeju Slovenije. Kasnejša odprtja razstave bodo sporočena na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Virtualni sprehod po koliščih je povzročil dolgo vrsto ljudi, ki so si želeli potopiti v svet kolišča.

Dejan Veranič, KPLB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevzem Slovenskega predsedovanja mednarodnemu odboru za UNESCO kolišča

15.1.2016

Za Slovenijo je leto 2016 pomembno leto, saj je prvič postala predsedujoča država Mednarodnemu koordinacijskemu odboru za UNESCO prazgodovinska kolišča okoli Alp (dalje ICG). S tem bo Slovenija posebno pozornost namenila vprašanjem, ki se tičejo barij in mokrišč. Po prevzemu predsedovanja pa se je na Igu odprla razstava Velikanska najdba – prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. Razstava razkriva odkritja Dragotina Dežmana pred 140 leti.

Predsedovanje ICG je lansko leto vodila Italija. Osrednja tema predsedovanja je bila pridelovanje hrane pri prvih kmetijskih skupnostih alpskega prostora. Temo so izbrali, ker je bila hrana glavna tema na EXPO v Milanu. Slovensko predsedovanje bo izpostavilo problematiko ohranjanja najdišč v barjih in mokriščih, ki predstavlja okoli tretjino vseh kolišč okoli Alp. V zadnjih letih je bilo več pozornosti usmerjene v jezerska najdišča, ker so neposredno podvržena eroziji in vplivom človeka. Aktivnosti predsedovanja so se že pričele s prevzemom predsedovanja 15. januarja na sedežu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Delo skupine obsega koordiniranje nacionalnih in skupnih projektov, dopolnjevanje načrta upravljanja s kolišči, razvoj dviga ozaveščenosti o izjemnosti kolišč in reševanje aktualnih dilem.

Fillipo Maria Gambari predsednik italijanskega odbora je simbolično prenesel predsedovanje Barbari Zupanc novi predsednici mednarodnega odbora. Prenosu je prisostvovala predstavnica sekretariata mednarodnega odbora iz Švice Tessa Nerini.

Prevzem se je zgodil v prostorih Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Udeleženci prenosa z leve proti desni: Dejan Veranič, Jana Mlakar, Marjutka Hafner, Barbara Zupanc, Fillipo Maria Gambari, Tessa Nerini, Maria Giuseppina Ruggiero.

Dejan Veranič, KPLB

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------