ljubljansko barje
SLO ENG  

Foto natečaj 2012

Krajinski park Ljubljansko barje,

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

in

revija GEA

vas

vabijo k sodelovanju na fotografski natečaj za mladino z naslovom

»Ljubljansko barje – Človek in narava«

 

 


1. Organizatorji natečaja so Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljevanju KPLB), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU) in revija GEA.

 

2. Na natečaju lahko sodelujejo mladi fotografi, ki so razdeljeni v tri skupine:
a) fotografi do zaključenega osnovnošolskega izobraževanja,
b) fotografi do zaključenega srednješolskega izobraževanja,
c) fotografi do zaključenega univerzitetnega izobraževanja oziroma do 26. leta starosti.
Pristojbine za udeležbo ni.

 

3. Tema natečaja je odnos človeka do narave na Ljubljanskem barju. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo mladi fotografi opozoriti na naravne lepote, posebnosti, ki so poznane v lokalni skupnosti in so posledica večstoletnega človekovega delovanja na Ljubljanskem barju. Fotografije naj kažejo odnos in vpliv človeka, sodobne družbe in/ali tehnologije na ohranjenost narave, tako v pozitivnem kot negativnem smislu. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme in naj ne prikazujejo zgolj sestavin narave.

 

4. Vsak avtor lahko sodeluje z do šestimi digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami v formatu JPEG velikosti vsaj 2400 pik na palec po daljši stranici in v resoluciji 150 pik na palec oziroma v največji obstoječi resoluciji, če je ta manjša od predpisane. Računalniška manipulacija fotografij je dovoljena, fotomontaža ne. Ime datoteke naj vsebuje oznako starostne skupine (a ali b ali c; glej 2. točko natečaja), zaporedno številko dela posameznega avtorja, sledi naj ime in priimek ter naslov dela. Primer poimenovanja datoteke: starostna skupina_številka dela_ime-priimek_naslov-dela.jpg.

 

5. V fotografskem natečaju lahko sodelujejo mladi do dopolnjenega 26. leta starosti, razen zaposlenih v KPLB, na ZRC SAZU, v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani.

 

6. Za sodelujoče na natečaju bo organizator pripravil posebno brezplačno izobraževanje – delavnico za mlade fotografe. Na njej ne bodo predstavljene le fotografske tehnike, temveč bodo mladi fotografi opozorjeni na sporočilnost fotografij. Uvodnemu predavanju o pomenu narave in soodvisnosti človeka in narave bo sledil praktični del. Zainteresirani se lahko prijavijo do 15. marca 2012 na elektronski naslov natecaj2012@ljubljanskobarje.si. O datumu, kraju in nosilcih delavnice, ki bo predvidoma organizirana konec marca ali v začetku aprila 2012, bodo prijavljeni obveščeni po elektronski pošti.

 

7. Avtorji uporabijo spletno prijavnico, ki je na spletni strani www.ljubljanskobarje.si/natecaj2012, prek katere pošljejo tudi svoja dela. Oddaja obrazca pomeni, da avtorji sprejemajo pravila natečaja. Za mladoletne osebe morajo starši oziroma njihovi skrbniki v obrazcu označiti, da se strinjajo s sodelovanjem in sprejemajo vse pogoje tega natečaja. Po oddaji obrazca prijavni sistem pošlje potrditveno sporočilo na avtorjev elektronski naslov. Če le tega avtorji ne prejmejo v roku nekaj ur, naj o tem obvestijo organizatorja na elektronski naslov: natecaj2012@ljubljanskobarje.si.

 

8. Avtor z izpolnitvijo prijavnice in udeležbo na razpisu soglaša s pravili in daje organizatorjem pravico, da dela ob navedbi avtorja časovno in krajevno neomejeno ter brezplačno uporabljajo za promocijo dejavnosti KPLB, ZRC SAZU ter revije GEA. Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen natečaja. Za avtentičnost in pravilno navedeno avtorstvo fotografije jamči pošiljatelj oziroma tisti, ki je podpisan kot avtor.

 

9. Prejeta dela bo ocenila 4-članska strokovna žirija v sestavi:

 • Barbara Zupanc, direktorica KPLB,
 • dr. Bojan Erhartič, raziskovalec na ZRC SAZU,
 • Anja Leskovar, odgovorna urednica revije GEA in
 • Oskar Karel Dolenc, mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije, EFIAP, Fotoklub Ljubljana.

Odločitev žirije je dokončna in brezprizivna.

 

10. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh KPLB (www.ljubljanskobarje.si), ZRC SAZU (www.zrc-sazu.si) in revije GEA (http://www.mladinska.com/gea).

 

11. V vsaki skupini bo podeljenih deset nagrad:

 • 1. nagrada: polet z balonom nad Ljubljanskim barjem v organizaciji ZRC SAZU,
 • 2. nagrada: polletna naročnina na eno izmed revij Moj planet, Plus ali GEA ter knjiga Biseri sveta v očeh svetovnih popotnikov, ki jih podarja založba Mladinska knjiga d.d.
 • 3. do 4. nagrada: izlet s kanuji po Ljubljanici pod vodstvom sodelavcev KPLB,
 • 5. do 8. nagrada: kolesarski izlet po Ljubljanskem barju pod vodstvom sodelavcev KPLB,
 • 9. do 10. nagrada: promocijska steklenička, majica KPLB.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovinsko protivrednost. Organizatorji si pridržujejo pravico, da ne podelijo vseh nagrad ali da v primeru izredne kakovosti podelijo večje število nagrad. Nagrajenci bodo o prevzemu nagrad obveščeni po elektronski pošti.

 

12. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s prejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje natečaja. V teh primerih organizator nagrade ne podeli.

 

13. Koledar natečaja:

 • sprejem del do 15. 5. 2012
 • žiriranje do 31. 5. 2012
 • obvestilo o žiriranju do 5. 6. 2012
 • javna razglasitev rezultatov in razstava najboljših del po 10. 6. 2012
 • objava najboljših fotografij v reviji GEA po 1. 9. 2012

 

14. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
 

Razpis in pravila natečaja:

Fotografski natečaj je del mednarodnega projekta 2Bparks, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa MEDITERAN.