ljubljansko barje
SLO ENG  

Kaj daje barje človeku?

Kaj daje barje človeku?

Ljubljansko barje je življenjski prostor pisane združbe rastlin in živali, poleg tega pa je tudi naš življenjski prostor. Mokrišča, kakršno je Ljubljansko barje, so namreč tudi neprecenljiv vir ekosistemskih storitev:

  • Obramba pred poplavami (razlivna površina): šota in šotni mah lahko nakopičita velikanske količine vode. Pravzaprav delujeta kot ogromna goba, ki varuje glavno mesto pred poplavami.
  • Blažilec ekstremnih vremenskih pojavov: v času obilnih padavin zemlja kopiči vodo, v sušnem obdobju pa jo oddaja in tako hladi okolico.
  • Zaloga pitne vode.
  • Naravna čistilna naprava: mokrišča so naravne čistilne naprave, ki prečiščujejo vodo. Odstranjujejo tudi mnoge od tistih škodljivih snovi, ki jih v okolje spuščamo ljudje.
  • Ponor ogljikovega dioksida: mokrišče ustvarja velike količine zelene mase, ki iz ozračja srkajo toplogredni plin ogljikov dioksid, v ozračje pa sproščajo kisik.
  • Zibelka biotske pestrosti.
  • Območje bogate kulturne, arheološke, etnološke dediščine in edinstvena kulturna krajina.
  • Učilnica na prostem.
  • Zeleno zaledje za rekreacijo, sprostitev, … bogati življenje prebivalcev barja in prestolnice.
  • Vir prehrane ljudi so vrtovi in njive.