ljubljansko barje
SLO ENG  

Programski dokumenti JZ KP Ljubljansko barje

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 2019 (april, 2019)

Statut Javnega zavoda KP Ljubljansko barje (junij, 2010)

Poslovnik o delu sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje (januar, 2010)

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ KP Ljubljansko barje (januar, 2010)

Poročilo o delu Krajinskega parka Ljubljansko barje za obdobje julij- december 2009 (januar, 2010)

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2010 (april, 2010)

Program priprave načrta upravljanja KP Ljubljansko barje (maj 2010)

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 2011 ( marec, 2011)

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011

Začasne upravljavske smernice za Krajinski park Ljubljansko barje (oktober 2011)

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2012 ( oktober 2012)

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2012

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2013 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2013

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2014

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2014

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2015


Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2015Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2016

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2016

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2017

Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2017

  • poglej

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2018

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov GDPR

Pravilnik o izvajanju video nadzora nad določenimi naravovarstvenimi spomeniki oziroma deli narave zaradi onesnaževanja v Krajinskem parku Ljubljansko barje