ljubljansko barje
SLO ENG  

Uredba o KP Ljubljansko barje
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 9. oktobra 2008 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uredba tudi  grafično opredeljuje meje krajinskega parka  in notranjih varovalnih  območij ter ožja zavarovana območja (naravne spomenike in rezervate) znotraj meja širšega zavarovanega območja. Uredba je začela veljati 12. decembra 2008.

Ob tej priložnosti je bilo za boljšo prepoznavnost novega zavarovanega območja izdanih nekaj promocijskih gradiv, katerih namen je  predstaviti sam park kakor tudi osnovna določila akta o zavarovanju Ljubljanskega barja.