ljubljansko barje
SLO ENG  

Spletne razstave

 

Besedila in slike na kratek, vsem razumljiv način predstavijo poglavitne naravne, zgodovinske in ekološke posebnosti Ljubljanskega barja, zaradi katerih je od leta 2008 območje zavarovano kot krajinski park. Morebitnim obiskovalcem da tudi nekaj koristnih nasvetov, kako in kam.

 

Razstava je nastala leta 2013 z namenom predstavitve podob ljudi in njihove povezanosti z Ljubljanskim barjem pred letom 1950. Fotografije so potrdile, da je, kjub svoji velikosti, Barje enoten prostor. Na devetih panojih so prikazane fotografije iz današnjih sedmih občin, na katerih so predstavljeni iztopajoči motivi. V zbiranju fotografij je sodelovalo prek štirideset posameznikov in šestnajst organizacij, ki so navedeni na prvem panoju razstave. Za postavitev razstave tudi v vaših prostorih glejte opis zgornje rastave.

 

Virtualni sprehod po razstavi Ljubljanica – kulturna dediščina reke je posnetek razstave iz Narodnega muzeja Slovenije (2009). Reka Ljubljanica je zaradi bogatih najdb, ki osvetljujejo življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe, prava zakladnica zgodovine. Na razstavi je dediščina reke predstavljena z več kot tisoč najdbami, grafičnimi upodobitvami reke, kratkimi filmi o podvodnem svetu in arheoloških raziskavah ter naslikanimi prizori iz življenja v različnih obdobjih. Za razstavo sta bili izdelani rekonstruirana podoba srednjeveškega vojščaka in replika novoveškega deblaka, ki ponazarjata tisočletno plovbo po Ljubljanici.

 

Brezplačno gostovanje razstav KP ljubljansko barje in Ljudje z Ljubljanskega barja

Razstavi obstajta tudi v fizični obliki. Obsegata 10 in 8 t.i. roll-up panojev  ("pingvinov") velikosti 2x1 m, ki jih je mogoče relativno hitro postaviti in urediti v zanimivo predstavitev. V KP Ljubljansko barje se lahko dogovorite za postavitev razstave tudi v vaših prostorih (info@ljubljanskobarje.si). Ob otvoritvi razstave naši sodelavci pripravijo tudi priložnostno predavanje, s katerim predstavimo krajinski park podrobneje in z različnih vidikov.

Prosti termini za razstavi Krajinski park Ljubljansko barje in razstavo Ljudje z Ljubljanskega barja.